حریم خصوصی کاربران

حریم خصوصی کاربران

یوتیک تمامی اطلاعات شما، را حفظ میکند و از انتشار آنها جلوگیری میکند

در صورتی که یکی از مقام ها قضائی درخواست اطلاعات کاربران را کنند، یوتیک موظف است که اطلاعات کاربر را در اختیار مراجع قانونی بگذارد


ویرایش شده در: 13 نوامبر, 2020